KnoppenDrukker

author:albert

In deze (deel)opdracht wordt de module ‘het bedienen van de (fysieke) knoppen van een zakrekenmachine’ beschreven.

Doel

See also

Zie ook Algemeen

Globaal

Todo

Later in te vullen